ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลเมืองแพรกษา

 
www.preaksa-sao.go.th © 2023